Praktisch

diamant5

Diëtistenpraktijk en psychosynthese “de diamant”

Van Marnixlaan 37
3818 VA Amersfoort                                                                 Routebeschrijving
tel: 06-27615801
email: yvonne.steenmetz@live.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag. Avondafspraken (maandag t/m donderdag) in overleg mogelijk)
Kamer van Koophandelnr: 32142243                                                                                                    BTW IDnr: NL001198666B31

Ik ben rechtstreeks of via voicemail bereikbaar. Bij afwezigheid kan je een boodschap achter laten.

Kosten :
Het kennismakingsgesprek is kosteloos.
Dieetadvisering (à € 21,- per kwartier; € 84,- per uur) wordt voor 3 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt het eigen risico van € 385,-. Sommige verzekeraars vergoeden 75-80% van mijn declaratie omdat ik geen contract heb met zorgverzekeraars (omdat ik niet elektronisch declareer). Geregeld wordt door zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Soms is een verwijsbrief van je (huis)arts een voorwaarde.                                                     

Psychosynthese-sessies (“Overige psychosociale therapie”) worden geregeld vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder het kopje alternatieve zorg omdat ik lid ben van de NVPA (lidnr 100885) en van de RBCZ (lidnr 204447). Per psychosynthese-sessie à 1 uur € 84,-.

Betaling vindt plaats per maand na een digitale rekening.

Meer informatie vind je in de Algemene Voorwaarden

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn praktijk voldoet aan de privacybescherming volgens de AVG. Meer informatie Privacy-verklaring praktijk

Klachtenregeling:                                                                                                                                Met ingang van 1-1-2017 is het voor hulpverleners verplicht gesteld vanuit het ministerie (Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg) om aangesloten te zijn bij een Geschillencommissie. Voor mijn praktijk geldt de volgende klachtenregeling: Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kan je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Voor de dieetsessies betreft dit de Diëtisten Coöperatie Nederland. Klachten kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Voor de psychosynthese-sessies betreft dit de NVPA. Klachten kunnen worden ingediend via de website. Ik ben voor de psychosynthese-begeleiding aangesloten bij de SCAG, een organisatie voor geschillenregeling:  Logo SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) Newtonlaan 51; 3584 BP  UTRECHT. T. 085-9022863. E. info@scag.nl W. www.scag.nl .

NB: Leidt de inzet van de klachtenfunctionaris niet tot een voor u bevredigende uitkomst, dan kunt u uw klacht als geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/complementaire-gezondheidszorg Let op: de geschillencommissie neemt uw klacht niet in behandeling, als u niet eerst het klachtentraject bij de klachtenfunctionaris hebt doorlopen.  

Lidmaatschapsnummer NVPA: 100885

  Lidmaatschapsnummer RBCZ: 204447R

Ik ben geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Via onderstaande link vind je de informatie hierover:

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/kp/sticker/99900736189/person/524e1284-b256-4156-b145-dd0f2a7f2624