Praktisch

diamant5

Diëtistenpraktijk en psychosynthese “de diamant”

Van Marnixlaan 37
3818 VA Amersfoort                                                                 Routebeschrijving
tel: 033-4613930 / 06-27615801
email: yvonne.steenmetz@live.nl
Kamer van Koophandelnr: 32142243

Ik ben rechtstreeks of via het antwoordapparaat bereikbaar. Bij afwezigheid kan je een boodschap achter laten.

Kosten :
Het kennismakingsgesprek is kosteloos.
Dieetadvisering (à € 18,75 per kwartier; € 75,- per uur) wordt voor 3 uur per jaar vergoed uit de basisverzekering. (Hiervoor geldt het eigen risico van € 385,-. Sommige verzekeraars vergoeden 75-80% van mijn declaratie omdat ik geen contract heb met zorgverzekeraars (omdat ik niet electronisch declareer). Geregeld wordt door zorgverzekeraars extra uren dieetadvisering vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Soms is een verwijsbrief van je (huis)arts een voorwaarde.                                   Psychosynthese-sessies (psychosociale therapie) worden geregeld vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder het kopje alternatieve zorg omdat ik lid ben van de NVPA (lidnr 100885) en van de RBCZ (lidnr 204447). Per psychosynthese-sessie à 1 uur € 75,–, inclusief 21 % BTW).                                    Betaling vindt plaats per maand na een digitale rekening.

AGV: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mijn praktijk voldoet aan de privacybescherming volgens de AVG. Meer informatie

Klachtenregeling:                                                                                                                                Met ingang van 1-1-2017 is het voor hulpverleners verplicht gesteld vanuit het ministerie (Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg) om aangesloten te zijn bij een Geschillencommissie. Voor mijn praktijk geldt de volgende klachtenregeling: Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst met mij te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kan je een klacht indienen bij mijn beroepsvereniging. Voor de dieetsessies betreft dit de Diëtisten Coöperatie Nederland. Klachten kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

Voor de psychosynthese-sessies betreft dit de NVPA. Klachten kunnen worden ingediend via de website. Ik ben voor de psychosynthese-begeleiding aangesloten bij de SCAG, een organisatie voor geschillenregeling:  Logo SCAG  Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG) Newtonlaan 51; 3584 BP  UTRECHT. T. 085-9022863. E. info@scag.nl W. www.scag.nl .

b1 Zie www.bewusteemland.nl