AVG-Privacybescherming

AVGlogo

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR).
Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoofdlijnen van de AVG 

In de praktijk worden door mij als diëtist en therapeut diverse persoonsgegevens van jou verwerkt.

  • Het doel hiervan is om de begeleiding, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen.
  • Er worden géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uitwisseling met derden gebeurt alleen na jouw toestemming.
  • De gegevens zijn goed beveiligd en versleuteld tegen onbevoegde toegang.
    Je hebt recht op inzage, aanpassing, en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens.
  • De wettelijk bewaartermijn van de gegevens is 20 jaar.
  • Ik zal je vragen een privacyverklaring te ondertekenen bij aanvang van de begeleiding, workshop of training.